Összesen 16 találat

arisztokrácia

Valamely társadalmi osztály kiváltságokkal rendelkező felső rétege, amely a nagybirtok mellé születési
előjogokat is szerzett.

Eredete: nincs adat

Forrás: nincs adat

attributív

1. nyelvtanban: jelzős (szerkezet)
2. jogban: jogosító (szabályozás)

Eredete: nincs adat

Forrás: nincs adat

franchise

Vállalkozók között létrejövő szerződéses kapcsolat, amelynek keretében az egyik fél - a rendszergazda - jogokat ad át (használati jog) a másik félnek - az átvevőnek - azzal, hogy az átvevő a rendszernek megfelelő üzleti tevékenységet végezhessen.

Eredete: francia

Forrás: nincs adat

ius

jog, jogosultság

Eredete: latin

Forrás: nincs adat

kollektivizálás

Államosítás, azaz a magántulajdonban álló javak és jogok állami tulajdonba vétele. A mezőgazdaságban az egyéni gazdálkodás helyett a közös, kollektív gazdaságok, szövetkezetek kialakítását jelenti.

Eredete: nincs adat

Forrás: nincs adat

RSS

A mai nap szava:

exkluzív

: Előkelő, elegáns, választékos.