Idegen szavak listája ABC sorrendben

Összesen 1063 találat

antropomorfizmus

Emberi tulajdonságok átvitele az élettelen tárgyra vagy jelenségre.

Eredete: görög

Forrás: nincs adat

antroponímia

A nyelvtannak a személynevekkel foglalkozó ága.

Eredete: nincs adat

Forrás: nincs adat

antroponómia

Az emberi viselkedés tudománya.

Eredete: latin

Forrás: Pléh Csaba: Pszichológiatörténet

antropoteizmus

Az ember és az ősök istenítése.

Eredete: nincs adat

Forrás: nincs adat

antropozófia

Az emberre vonatkozó, illetve az emberből kiinduló bölcsesség és tudás.
Az ember megismerésének bölcsészeti alapelvekre épülő tana.

Eredete: nincs adat

Forrás: Lapoda Multimédia