onomasztika

Névtan; a szótannak a tulajdonnevekkel foglalkozó ága.

Eredete: nincs adat

Forrás: nincs adat

Beküldte: nincs adat